تور خارجی /

تور کشور مالزی

تورمالزی+بالی 8 روز نوروز 96 (2 شب کوالالامپور+5 شب بالی)
مالزی+بالی 8 روز نوروز 96 (2 شب کوالالامپور+5 شب بالی) ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 59,500,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورمالزی+پینانگ 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3 شب پینانگ)
مالزی+پینانگ 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3 شب پینانگ) ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 45,700,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورتور 8 روز مالزی ویژه نوروز 96(7 شب کوالالامپور)
تور 8 روز مالزی ویژه نوروز 96(7 شب کوالالامپور) ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 41,900,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورمالزی+لنکاوی 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3 شب لنکاوی)
مالزی+لنکاوی 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3 شب لنکاوی) ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 49,900,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام
تورمالزی + سنگاپور 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3شب سنگاپور)
مالزی + سنگاپور 8 روز نوروز 96 (4 شب کوالالامپور+3شب سنگاپور) ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : 48,500,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام